Kwaliteit

Maaike Enthoven sportdiëtist streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van dieetbegeleiding en advisering en dienstverlening. 

Om de kwaliteit te waarborgen staat Maaike Enthoven ingeschreven in de volgende kwaliteitsregisters:

kwaliteitsregister paramedici logo      
Kwaliteitsregister paramedici (KP)

Dit is een vrijwillig kwaliteitsregister voor paramedici. Als diëtist moet je ervoor zorgen dat je voldoende ervaring en bijscholing opdoe voor het verlenen van kwalitatief goede zorg. Maaike Enthoven staat ingeschreven onder KP-nummer: 59908919889.

scascertificering    

Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS)

De Stichting is opgericht voor het onpartijdig vaststellen van:

  • de vakbekwaamheid van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van blessures;
  • de kwaliteit van instellingen in de sportgezondheidszorg;
  • de kwaliteit van producten en opleidingen voor professionals in de sportgezondheidszorg;
  • tevens verricht de SCAS alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Maaike Enthoven is lid van de volgende verenigingen:

 


nvd logo def 2021

 

Nederlandse Vereniging voor Diëtetiek (NVD)

Dit is de beroepsvereniging voor diëtisten. De NVD stelt zich tot doel om de diëtist te positioneren en te profileren als dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid.

 

vsn  

Vereniging Sportdiëtetiek Nederland (VSN)

Dit is de beroepsvereniging voor de Nederlandse sportdiëtist. Alleen diëtisten met een vervolgopleiding tot sportdiëtist kunnen lid worden van de VSN.