Privacy

Maaike Enthoven sportdiëtist respecteert de privacy van alle cliënten. Veel gegevens die de diëtist ontvangt, zijn immers persoonlijk. De diëtist beroepsgeheim. Dit betekent dat hiermee garandeerd wordt dat de gegevens binnen de praktijk blijven.

De verwijzer ontvangt na het eerste consult en aan het einde van de behandeling een raportage van de diëtist. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven bij de diëtist.

Privacyverklaring Maaike Enthoven sportdiëtist

Maaike Enthoven sportdiëtist gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Maaike Enthoven sportdiëtist dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

§  Naam

§  Geboortedatum

§  Adresgegevens

§  BSN

§  Telefoonnummer / mobiel nummer

§  Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

§  E-mailadres

§  Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Maaike Enthoven sportdiëtist heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Maaike Enthoven sportdiëtist bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Maaike Enthoven sportdiëtist zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Maaike Enthoven sportdiëtist heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Maaike Enthoven sportdiëtist zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Maaike Enthoven sportdiëtist een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Maaike Enthoven sportdiëtist blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Maaike Enthoven sportdiëtist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06-55187216 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Maaike Enthoven sportdiëtist kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.