Declaratie

Veel verzekeraars vergoeden de voedingsadviezen van Maaike Enthoven sportdiëtist vanuit het aanvullende pakket tot een bepaald bedrag van bijvoorbeeld 120 euro per kalenderjaar. Indien u in aanmerking komt voor dieetadvisering i.v.m. een medische rede is een vergoeding mogelijk vanuit de basisverzekering. Na elk consult ontvangt u een factuur met hierop de codes waar de zorgverzekeraar om vraagt zoals inschrijfnummers bij de kwaliteitsregisters zoals KP-register en SCAS en AGB-codes zodat u de factuur desgewenst kunt insturen naar uw verzekeraar.

Maaike Enthoven Sportdiëtist is onafhankelijk en sluit derhalve geen contracten af met verzekeraars. Afhankelijk van uw verzekeraar en uw polis verschilt de vergoeding voor de dieetadvisering. Raadpleeg zelf uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor informatie over vergoedingen.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor vergoedingen is het raadzaam een polis af te sluiten waarbij u 100% vergoed krijgt bij ongecontracteerde zorgverleners. U heeft dan de vrijheid om uw zorg bij uw behandelaar naar keuze vergoed te krijgen.

Basisverzekering

Er wordt 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vanuit de basisverzekering vergoed wat neerkomt op ca. 180 euro. Dieetadvisering omvat voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten.

NB. houdt er rekening mee dat een (sport)voedingsadvies geen dieetadvies is, maar een voedingsadvies en wordt daarom niet altijd vergoed. 

Aanvullende verzekering

Wanneer meer dan 3 uur dieetbegeleiding gewenst is, kan dit soms ook geheel of gedeeltelijk via een aanvullende verzekering vergoed worden. Ook wordt in sommige aanvullende pakketten voedingsadvies of voedingsvoorlichting vergoed. Raadpleeg zelf uw polis of u in aanmerking komt voor deze aanvullende verzekering. Voor een overzicht met de aanvullende vergoedingen kunt u de volgende link gebruiken: Independer

Directe toegankelijkheid diëteketiek

Per 1 augustus 2011 is de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) ingevoerd. Dit houdt in dat u zonder verwijsbrief van een arts of specialist een afspraak kunt maken met de diëtist. De diëtist is verplicht voorafgaand aan het intake gesprek eerst een screening uit te voeren van 15 minuten. Hieruit kan blijken dat er alsnog een verwijsformulier nodig is van de arts. Wanneer er wel gestart mag worden met de behandeling rapporteert de diëtist de huisarts over de bevindingen van deze screening. Een aantal zorgverzekeraars kiest ervoor behandeling door de diëtist zonder verwijzing niet te vergoeden. In dit geval is een verwijsbrief van een (huis)arts of specialist nodig om de behandeling vergoed te krijgen. Raadpleeg uw eigen polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

Eigen risico

Sinds 1 januari 2008 geldt een eigen risico voor ziektekosten. In 2023 bedraagt het verplichte eigen risico €385,-. Dit betekent dat de eerste €385,- voor eigen rekening zijn en de zorgverzekeraar verhaalt dit op de klant. De diëtist valt onder het eigen risico. Tot 18 jaar wordt er geen eigen risico gerekend. Vanaf 18 jaar en ouder zal de zorgverzekeraar de ingediende factuur eerst van het eigen risico afhalen. In 2023 kunnen verzekeraars er voor kiezen om dieetadvies voorgeschreven door een arts of diëtist niet onder het eigen risico te laten vallen. Raadpleeg zelf uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor informatie hierover.